1. De vereniging stelt zich ten doel het ontplooien van activiteiten die de volwaardige participatie van ouderen bevorderen.
 2. De vereniging tracht zijn doel te bereiken door middel van:
  a. diensten te verlenen en behartigen van individuele belangen van de leden
  b. collectieve belangenbehartiging van ouderen
  c. vertegenwoordigen van belangen van ouderen bij overheden en andere instanties
  d. samenwerken met organisaties en instellingen met een gelijk of aanverwant doel
  e. organiseren van sociaal-culturele activiteiten
  f. het aanwenden van andere wettige middelen
  g. het nauwlettend volgen en analyseren van de ontwikkelingen op de terreinen van wonen, welzijn en zorg voor ouderen
  h. het bevorderen van een goede onderlinge band binnen het bestuur en tussen de leden van de vereniging