BETREFT:        RISICOBEPERKING BILJARTEN

Door de volgende uitgangspunten te hanteren worden de risico’s beperkt:

 • Gebruik de tafels om en om dus 1 en 3 en met de volgende partij 2 en 4, de volgende partij weer 1 en 3, enz
 • Er mogen naast de 2 spelers en 1 scheidsrechter voor 2 tafels, maximaal 4 personen op 1,5 meter van elkaar kijken in de biljartruimte
 • Biljarten alleen op reservering via het formulier op het prikbord
 • Bij de aanvang en afloop van de partij worden geen handen geschud;
 • De keuze-trekstoot of leg wordt niet uitgevoerd volgens de wedstrijdreglementen van de KNBB. Zolang de risico’s bestaan, wordt de beginnende speler aangewezen door middel van tossen.
 • Of in onderling overleg kan worden bepaald dat beide spelers de keuzetrekstoot/Leg om de beurt uitvoeren.
 • Een aangepaste keuze-trekstoot of leg waarbij de spelers met een tegenover elkaar staan wordt afgeraden omdat hiermee een groter deel van de vrije loopruimte in beslag wordt genomen, met een negatieve invloed op het naleven van de 1,5 meter regel.
 • Ballen, banden, hulpstukken (pins, rest, brug, e.d.) worden vooraf en na afloop gedesinfecteerd;
 • Iedere speler gebruikt zijn eigen materiaal (keu en krijt) en neemt deze altijd mee terug naar zijn stoel;
 • Als er toch een keu en krijt van de speellocatie gebruikt wordt dient deze vooraf en na afloop gedesinfecteerd te worden;
 • Voor extra veiligheid kan een speler er voor kiezen om met een desinfecterend middel voorafgaand aan en na iedere beurt zijn handen te desinfecteren.
 • De arbiter gaat zover mogelijk van de tafel staan;
 • Er staat altijd maar één speler tegelijk aan de tafel;
 • Als er geen arbiter aan tafel staat, moet het tellen gebeuren door de schrijver of de spelers zelf bij voorkeur met een app of hun eigen smartphone;
 • De tegenstander moet plaatsnemen op minimaal 1,5 meter afstand van de andere speler en tafel;
 • Pas als de speler is gaan zitten, mag de tegenstander opstaan en de beurt vervolgen;

 

 

 

 

 

 

Budel, donderdag 4 juni 2020

 

 

 


Heren biljarters Senioren Budel

 

Met gebruikmaking van de klok en na invulling van de inschrijflijst kan er vanaf 1 juni j.l. weer gebiljart worden.

 Daarbij gelden in verband met het corona-virus de volgende maatregelen:

 1. Houd een afstand van 1,5 meter tot elkaar
 2. Was voor en na het spelen je handen
 3. Schud geen handen
 4. Na toiletbezoek is handen wassen verplicht
 5. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 6. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg op een veilige plek
 7. Blijf thuis bij gezondheidsklachten en ook als iemand in jouw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft
 8. Tot slot de algemene opmerking, geef bij grotere belangstelling ook wachtenden de gelegenheid om te biljarten.

De werkgroep biljarten